Underminering af landsbyer – helt efter planen

By | oktober 29, 2022

Rigide planlove
I Landdistrikter/landzoner må kun etableres landbrug, skovbrug og fiskeri øvrige erhverv henvises til by- og erhvervszoner.

Altså politisk vedtagne planlove overtrumfer selve Grundlovens § 74 om fri næring.

Hvad er det politikere skriver under på, inden de får adgang til den lovgivende forsamling?

Carsten Abild, formand for Landsbyerne i Danmark:
”Danmark er det eneste EU-land, der har en aktiv lovgivning, der skal få os borgerne til at bo og arbejde i byer, men ikke på landet”.
Niels Østergaard ”landsplanchef” i Miljøministeriet:
Jeg er bange for, at man nogle steder har tilladt for meget byggeri i det åbne land på bekostning af naturen”.

Reformer uden et folkeligt ønske

Kommunalreformen i 1970 reducerede antallet af sogne/kommuner fra ca. 1.388 til 275.
I stedet for at evaluere hvad denne reform medførte, fortsatte man med endnu en kommunalreform i 2007, der yderligere reducerede antallet af kommuner fra 275 til 98.
På mindre end 40 år sker der altså en reduktion på ca. 93 % (eller 14,1 gange) af de platforme, hvor den demokratiske beslutningsproces kan praktiseres!
Rent indbyggermæssigt har Danmark nu klart de største kommuner i EU.
Ni gange større end Tysklands og ca. 4 gange større end gennemsnittet i EU.

Kvælstofkrigen

Grundet en fatal fejl konklusion i 1982-1984 blev det meget vigtige næringsstof, kvælstof, udråbt som årsag til alverdens synder. Det har absolut ikke gjort det nemmere at få tingene til at hænge sammen i landdistrikterne. Hverken når der skulle dyrkes afgrøder, fanges fisk eller håndteres spildevand.

Afgudsdyrkelsen af den boglige skole

Hele livet er en skole, man lærer også selvom man ikke sidder på en skolebænk.
Afgudsdyrkelsen af den boglige skole har medført, at en stor del af hver ungdomsårgang flytter til de større universitetsbyer.
De unge vender ikke tilbage og landdistrikterne mister måske 15-30 % af hver årgang på denne konto.
Det holder landdistrikterne/provinsen ikke til at miste på sigt.

Når landdistrikter tømmes for liv, er det ikke noget selvforskyldt eller tilfældigt. Det er nøjagtigt hvad centraladministrationen, Danmarks Naturfredningsforening, Socialdemokratiet og ikke mindst partiet Venstre har ønsket og planlagt.

Når partierne der er afskallet fra Venstre kære sig om landdistrikterne er der blot tale om gammel vin på nye flasker.

Stem i stedet på en uspoleret landmand, der først blev politisk aktiv for et par år siden.

Bor du på Sjælland/L-F anbefales krydset på Henriette Ergemann (NB) den 1/11.

Som bragt i Landbrugsavisen:

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *