Spildevandsplan til tælling

By | februar 2, 2021

Ved seneste kommunalbestyrelsesmøde var der inden høringsfasen en noget tåget diskussion om spildevandsplanen dog med et enkelt lyspunkt.

I Vandrammedirektivets (VRD) artikel 14 stk. 1 står: ”at det tilskyndes at alle interesserede parter inddrages aktivt i gennemførelsen af dette direktiv, navnlig i udarbejdelse, revision og ajourføring af vandområdeplanerne”.

Ved først at rette henvendelse til borgerne, når der foreligger en endelig plan, er der ikke tale om inddragelse, men blot en orientering. Hvis der kommer gode og vægtige indsigelser fra borgerne, skal alt for meget planarbejde kasseres. Det vil være spild af konsulentpenge og et voldsomt prestigetab som ingen vil indrømme. Med den valgte planlægningsstrategi, er muligheden for reel borgerinddragelse på forhånd ødelagt, skrev jeg for godt 7 år i et høringssvar og det gælder stadigvæk.

1) Planen er endnu værre end den gamle. Nu bruges nye domsafsigelser som et figenblad for at undlade at tage målinger inden påbud for spildevandsrensning udstedes. Fuldstændigt i konflikt med VRD´s ”forurener betaler princippet”.

2) Selvom det i ministersvar adskillige gange er udmeldt, at det er kommunens ansvar, at afgørelser om forbedret spildevandsrensning træffes på et tilstrækkeligt fagligt grundlag, så læner man sig nu udelukkende op af centrale myndigheders målinger.

Derfor kunne Nye Borgerlige ikke tage ansvar for at sende planen i høring.

Ved ikke at tage et lokalt ansvar, hvad skal vi så egentlig bruge forvaltning og lokale politikere til. Lad os i stedet få en direkte linje til Miljøstyrelsen, så kan det være, at der bliver ryddet op i alle tåbelighederne.

Et lys i mørket kom dog fra Peter Ole Sørensen: ”Man skal nok overveje om det er den rigtige strategi vi vælger og ikke blindt rette ind efter en minister eller en styrelse”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *