Socialdemokratiet

Valgprogram Vordingborg KV21 “Vores parti vil binde det hele (Vordingborg Kommune red.) sammen i Danmarks største kollektiv.

Socialdemokratiet på børnenes side ?

S glemmer at børn ikke er statens eje

I Socialdemokraternes 2025 plan ”Altid på børnenes side” foreslår partiet side 18:

■ Automatisk opskrivning i dagtilbud for alle børn. Hvis man som forælder fravælger den tildelte plads, skal der følges op med information og en indsats med besøg fra en familiepædagog, og i sidste ende kunne pålægges, at man sender sit barn i vuggestue,

Flemming Østergaard skriver den 22. januar 2021 i Randers Netavis om Statsministerens ulovlige forslag om brud på Børnekonventionen!

“Men Danmark har i 1991 har tiltrådt Børnekonventionen og dermed har forpligtet sig til at efterleve konventionen. Det fremgår bla. af børnekonventionen artikel 7:
”1. Barnet skal registreres umiddelbart efter fødslen og skal fra fødslen have ret til et navn, ret til at opnå et statsborgerskab og, så vidt muligt, ret til at kende og blive passet af sine forældre”….
Mette Frederiksen interesserer sig tilsyneladende ikke for familien. Den er bare et levn fra fortiden. Forældreskabet er blevet institutionaliseret og ideologiseret. Statsministeren ved bedst og vise versa. Det er som om statsministeren ikke længere interesserer sig for familien/forældreskabet.”

 

Socialdemokratiet skriver se side 29

DET ER STYRKEN AF VORES FÆLLESSKABER OG VORES VILJE TIL AT BRUGE
DEM, DER AFGØR VORES FREMTID“.