Retsstat eller bananstat?

By | januar 5, 2023

En af vore gæve medlemmer, Andrea Sofie Tønder fra Kolding har skrevet et læserbrev den 5. januar 2023 i Vestkysten der meget godt dækker minkskandalen.

En grundlæggen­de del af vores kultur er, at vi kan have tillid til hinanden og stole på hinanden.

Vi lærer vores børn, at man ikke må lyve, og at man skal holde, hvad man lover. Nu oplever vi så, at landets politikere ikke er til at stole på.

Vi har lige nu været vidner til Danmarks største vælger­bedrag nogensinde.

Dem, vi troede, vi kunne stole på, har stukket os i ryg­gen. De har vist os, at man ikke behøver at holde ord, at man gerne må lyve for at pleje egne interesser og for­dele.

Tilliden til politikerne var på et historisk lavpunkt in­den valget, man troede fak­tisk ikke, den ikke kunne bli­ve ringere. Det kunne den så alligevel.

I min naivitet troede jeg, at regeringsforhandlinger drejede sig om den politik, der skal føres fremover, men jeg forstår nu, at spørgsmå­let om en advokatundersø­gelse i forbindelse med minkskandalen blev et vig­tigt element i forhandlinger­ne.

Det rejser uvægerligt spørgsmålet: Kan en skanda­le forhandles væk?

Husk: Et helt erhverv blev lukket i en håndevending, og Mette Frederiksen kort­sluttede alle normale beslut­ningsprocesser

Hele forløbet er højest be­synderligt:
Jeg mindes, Elle­mann startede sit formand­skab i Venstre med at smide sin næstformand for en rigs­ret, idet han påstod, at det var i Ingers interesse, at sa­gen blev kørt og afsluttet.

Nu har han så lige indta­get det stik modsatte syns­punkt og meddeler, at det at sende statsministeren for en rigsret ikke er måden, man samarbejdet på. Det må kal­des dobbeltstandarder af værste skuffe.

Vigtigt at huske på, at bå­de Ellemann og Løkke love­de vælgerne en advokatun­dersøgelse – i virkeligheden er det højest mærkværdigt, at det ikke er i alles interesse at sagen undersøges.

Betyder løgne og svigt, at århundredets største skan­dale – minkskandalen – er blevet forhandlet væk?

Det her krænker min rets­følelse – en af de største skandaler i efterkrigstiden vil formentlig gå over i histo­rien som et lavpunkt i dansk retshistorie.

Må jeg afslutningsvis min­de om, at NB fik foretaget en uvildig advokatvurdering for indsamlede 700.000 kroner fra borgere, som gerne betal­te for åbenhed og afklaring. Advokatundersøgelsen kon­kluderede, at der var noget at komme efter.

I øvrigt en undersøgelse, der ikke har interesseret me­dierne synderligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *