Affaldsplan vedtaget under protest

Den 23. marts 2022 vedtog kommunalbestyrelsen en affaldsplan for perioden 2022-2032. Prisen for indsamling af affald må vi forvente at stige markant.  Faxe kommune, der også er medlem af Affald Plus, forventer en stigning på over kr. 1.000 om året pr. husstand. Hvis tiltagene så var gavnlige – set med miljøbriller – var det vanskeligere… Read More »

Mon forvaltningen klarer frisag

Læserbrev til Sjællandske vedr. byrådsmøde den 23/2 2022 Der er problemer med, at renseanlæg modtager væsentlig flere m3 spildevand, end der samlet kan afregnes for via de tilsluttede borgeres vandmålere. Derfor har forvaltningen set sig nødsaget til, på Forsyningens foranledning, at tilpasse teksten i Vordingborg Forsynings betalingsvedtægter, således at borgerne også pålignes vandafledningsbidrag for ”fremmed spildevand” (regn- dræn… Read More »

Er de intellektuelle egnet til at regere?

spørger Steen Steensen til slut i bogen “Forurening igennem tiderne” Det kan man betvivle. Fornuftig lovgivning forudsætter realisme. Intellektuelle er letbevægelige. De er tilbøjelige til ukritisk at sluge de rigtige meninger, som dog inden længe ubesværet lader sig udskifte med nye anskuelser. Døgnets mode holdes for øje. Ståsteder skifter plads. Intellektuelle er i stand til… Read More »

Generalforsamling 17. januar 2022

Bagerste række: Henrik Munthe-Bruhn, Heino Hahn, Hans Christian Rasmussen, Michael Andersen og Niels Hebsgaard Forreste række: Tommy Fredskov Christensen, Tom Nielsen, Pia Johansen – Suppleanter: Eva-Cristina Fontana Rose, Vibeke Madsen og Helene Gry Manzanila Siddende: Jørn Rasmussen Efter ”Stegt flæsk med persillesovs” på Restaurant stalden, Hougårdsbanke 5 4793 Bogø konstituerede bestyrelsen sig med følgende: Formand:… Read More »

BNBO BoreNæreBeskyttelsesOmråder

Kommunerne er pålagt at udpege BNBO omkring vandværksboringer, hvor der ikke længere må anvendes planteværnsmidler (pesticider). Der er bare det at sige til det, at hvis pesticider er problemet skal et meget større område udpeges, da grundvandet løber til boringerne langt fra de udpegede BNBO områder.   Indlæg i Sjællandske Drikkevandspolemikere på gale veje Den… Read More »

Olldag på speed

Jeg takker Kathrine Olldag for at sætte fokus på Nye Borgerliges plan, den 11/8, om at reducere kommunes udgifter over de næste 14 år. For 50-60 år siden var den offentlige sektor 2-3 gange mindre og skattetrykket det halve af hvad det er i dag. Det når vi måske ikke på 14 år, men når… Read More »

Ekstraordinær opstillingsmøde i Bårse den 11. september

Lørdag den 8. maj 2021 afholdt vi det ordinære opstillingsmøde, hvor René Coelet Mathiasen blev valgt som spidskandidat til kommende kommunalvalg den 16. november 2021. Imidlertid har René valgt og nedlægge sit mandat. Derfor holdt vi et ekstraordinært opstillingsmøde den 11. september, hvor Heino Hahn i stedet blev valgt til spidskandidat. Yderligere 1 mandat kom… Read More »

Lad civilsamfundet om den grønne omstilling

Rigtig megen politik drejer sig i dag om Grøn omstilling, hører vi ikke mindst fra venstrefløjen. En mere dækkende beskrivelse hvad omstillingen burde have fokus på ville være bedre udnyttelse af ressourcerne. Men jo mere staten får under sine vinger des flere ressourcer bruges til at løse de enkelte opgaver. Det hele sander til i… Read More »

Spildevandsplan til tælling

Ved seneste kommunalbestyrelsesmøde var der inden høringsfasen en noget tåget diskussion om spildevandsplanen dog med et enkelt lyspunkt. I Vandrammedirektivets (VRD) artikel 14 stk. 1 står: ”at det tilskyndes at alle interesserede parter inddrages aktivt i gennemførelsen af dette direktiv, navnlig i udarbejdelse, revision og ajourføring af vandområdeplanerne”. Ved først at rette henvendelse til borgerne,… Read More »