Forslag til ny skolestruktur fra 2023

By | januar 15, 2023

Friskolestatus uden forældrebetaling – model 3

Bæredygtige skoler i Vordingborg – forarbejde 2021

Fremtidens pejlemærker 2021

Hele dagsordenen til udvalgsmøde i BFU 2022-09-07

Udvalgsmøde 2022-09-07

Forvaltningen i Vordingborg Kommune har lavet 2 forskellige udkast hvor op til 5 nej 6 skoler ændre status eller lukkes helt.

Elever bor meget spredt i forhold til foretrukken skole

NB har lavet et tredje udkast hvor ingen skoler lukkes.

Skolerne går i forslaget fra at blive styret af forvaltning og politikere til at blive styret af forældre og skoleledere.

Friskolestatus uden forældrebetaling model 3

Hele dagsordenen til udvalgsmøde i BFU 2022-30-11

Referat fra udvalgsmøde 2023-01-04


Læserbrev til den lokale presse:

En folkeskole med friskolestatus

Landets nye regeringsgrundlag ændrer forudsætningen for høringsudkastet til ny skolestruktur i Vordingborg Kommune.

Udkastet til en ny skolestruktur, der fastholder en central topstyring med to valgmuligheder under fire administrative skoledistrikter, konflikter med det regeringsgrundlag, som nu er gældende for landets ledelse.

På side 15 står bl.a.: ”vi har grundlæggende tillid til, at forældre, børn, lærere og ledere er dem, der selv skaber den bedste skole”.

Vi har i Nye Borgerlige lavet et udkast til en model 3, der mere er i overensstemmelse med den nye regerings vilje.

Derfor mener vi, at model 3 bør være den foretrukne valgmulighed frem for Else-Marie Langballe Sørensens og forvaltningens model 1 og 2, der har været i høring.

Ved valg af model 1 og 2 vil der ske en yderligere centralisering af skolevæsenet og det ender med, at al ny bosætning kun finder sted i kommunens tre købstæder plus evt. Stensved og Lundby. Tag en tur til Vestlolland og se hvad vi har i vente.

Billedlig talt ender det med 5 store træer med et kummerligt rodnet.

Hvis der skal være bosætningsmuligheder i hele kommunen er nuværende 13 grundskolematrikler et absolut minimum. Landsbyens beboere frekventerer og handler også i købstæderne.

Trives landsbyerne – trives byerne.
I det lys skal følgende ses.

I oplægget for ny struktur står under formålsparagraffen kaldet social bæredygtighed:
”Medbestemmelse og ledelse tæt på.
Skolerne skal have nærværende ledelse tæt på, og der skal være frihed til den enkelte skole. Skolernes individuelle profiler skal styrkes via samarbejder med det omkringliggende lokale samfund”.

Målsætningen efterleves ved at opløse de nuværende skoledistrikter og give de enkelte skolematrikler fuld råderet over den økonomi, som skolens antal elever berettiger.
Til fordel for skoler med færrest elever, fortsættes solidariteten skolerne imellem, ved at alle skoler får et grundbeløb. Derved bibeholdes et sundt rodnet.

Under alle omstændigheder bliver skolernes forskellige behov mere præcis og ressourceeffektivt dækket, jo tættere det økonomiske ansvar knyttes til de kompetencer – skoleleder, forældre og lærere – der skal løse opgaven.

Seneste budgetudmeldinger fra kommunen synes at bekræfte dette.

Model 3 beskrives bedst som en kommunal folkeskole med friskolestatus uden forældrebetaling.

  1. Skolestruktur Mogens 2023-01-10
  2. Skolestruktur Mogens 2023-01-11
  3. Folkeskolens skæbnetime Asger Diness Andersen 2023-01-13
  4. Fra håb til udvikling Jon Fuglsang 2033-01-13
  5. Strøtanker om skolecentralisering Søren Frimand 2023-01-12
  6. De gode gamle dage Carsten Nøhr Larsen 2023-01-14

 

 

 

Og på netmediet Vordingborg.in

  1. Manglende demokratisk legitimitet bag skolelukninger
  2. Heino Hahn fortjener sparket
  3. Trives landsbyerne -trives byerne

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *