Category Archives: Decentralisering

Sæt kommunen på skolelandkortet

I landets nye regeringsgrundlag kan man læse.: ”vi har grundlæggende tillid til, at forældre, børn, lærere og ledere er dem, der selv skaber den bedste skole”. Statsministerens i nytårstalen: Jeg tror grundlæggende på, at børn, lærere, forældre og en god skoleleder er de bedste til at skabe deres egen skole. Og Kaare Dybvad vil: ”give lokalsamfundene… Read More »

Forskningsprojekter og landdistrikter

Landbrug øst omtaler et forskningsprojekt under Syddansk Universitet oprindeligt beskrevet som: ”Under hvilke former og vilkår kan civilsamfundet – under nye samfundsmæssige betingelser – fremme lokal udvikling i landdistrikter?” I fire kommuner, Assens, Skive, Tønder og Vordingborg er flere tusinde borgere opfordret til at besvare et spørgeskema, der tager 10-15 minutter at udfylde. Med en kommunalreform… Read More »

Underminering af landsbyer – helt efter planen

Rigide planlove I Landdistrikter/landzoner må kun etableres landbrug, skovbrug og fiskeri øvrige erhverv henvises til by- og erhvervszoner. Altså politisk vedtagne planlove overtrumfer selve Grundlovens § 74 om fri næring. Hvad er det politikere skriver under på, inden de får adgang til den lovgivende forsamling? Carsten Abild, formand for Landsbyerne i Danmark: ”Danmark er det eneste EU-land, der har en aktiv lovgivning,… Read More »

Mon forvaltningen klarer frisag

Læserbrev til Sjællandske vedr. byrådsmøde den 23/2 2022 Der er problemer med, at renseanlæg modtager væsentlig flere m3 spildevand, end der samlet kan afregnes for via de tilsluttede borgeres vandmålere. Derfor har forvaltningen set sig nødsaget til, på Forsyningens foranledning, at tilpasse teksten i Vordingborg Forsynings betalingsvedtægter, således at borgerne også pålignes vandafledningsbidrag for ”fremmed spildevand” (regn- dræn… Read More »

Møn ud af Vordingborg Kommune ?

Var kommunesammenlægningen der trådte i kraft i 2007 ulovlig Uffe Thorndahl skrev i Dagbladet Sjællandske den 19/1-2021, at i “Bekendtgørelse af europæisk konvention af 15. oktober 1985 om lokalt selvstyre”  (som blev inkorporeret i dansk lovgivning i 1988.) i artikel 5 står: “Beskyttelse af lokale myndigheders geografiske områder Ændringer i lokale myndigheders geografiske områder må ikke… Read More »

Decentralisering er vigtig

Decentralisering er noget som NB vil gå målrettet efter. Derfor vil vi holde Socialdemokratiet, men ikke mindst Venstre, ansvarlig for den centralisering som landet har været udsat for i den seneste menneskealder og som indirekte er gået ud over Vordingborg Kommune. En uddybning kan læses her. Er bag en betalingsmur, men der er adgang til… Read More »