Formand ekskluderet

Seneste i føljetonen: Stadfæstelse af eksklusion 2024-05-26 Forord til nye vedtægter til Nye Borgerlige af Martin K. 2024-03-25 NBs nye vedtægter ver. 2.1 2024-03-25 Brev til formænd mv om dagsorden 2024-03-01 Hele føljetonen med seneste rykker til Lars Eldrup fra 26.februar til 11. april, Eksklusion af Martin ekspederet af Lars Eldrup 2024-02-26 som også er… Read More »

Generalforsamling 2023

Generalforsamlingsreferat 2023 NB Vordingborg Bagerste række: Jan Themmen Johannsen, Peter Barslund, Tom Nielsen, Tommy Fredskov Christensen, Michael Andersen, Hans Christian Rasmussen Forreste række: Gitte Barslund, Sonja Lillesø Olsen, Jørn Rasmussen, Bente Blaafalk, Vibeke Madsen Knælende Jørn Brassel På første efterfølgende bestyrelsesmøde den 6. februar konstituerede bestyrelsen sig med følgende: Formand: Jørn Rasmussen, Masnedø Næstformand: Tom… Read More »

Forslag til ny skolestruktur fra 2023

Friskolestatus uden forældrebetaling – model 3 Bæredygtige skoler i Vordingborg – forarbejde 2021 Fremtidens pejlemærker 2021 Hele dagsordenen til udvalgsmøde i BFU 2022-09-07 Udvalgsmøde 2022-09-07 Forvaltningen i Vordingborg Kommune har lavet 2 forskellige udkast hvor op til 5 nej 6 skoler ændre status eller lukkes helt. Elever bor meget spredt i forhold til foretrukken skole… Read More »

Sæt kommunen på skolelandkortet

I landets nye regeringsgrundlag kan man læse.: ”vi har grundlæggende tillid til, at forældre, børn, lærere og ledere er dem, der selv skaber den bedste skole”. Statsministerens i nytårstalen: Jeg tror grundlæggende på, at børn, lærere, forældre og en god skoleleder er de bedste til at skabe deres egen skole. Og Kaare Dybvad vil: ”give lokalsamfundene… Read More »

Forskningsprojekter og landdistrikter

Landbrug øst omtaler et forskningsprojekt under Syddansk Universitet oprindeligt beskrevet som: ”Under hvilke former og vilkår kan civilsamfundet – under nye samfundsmæssige betingelser – fremme lokal udvikling i landdistrikter?” I fire kommuner, Assens, Skive, Tønder og Vordingborg er flere tusinde borgere opfordret til at besvare et spørgeskema, der tager 10-15 minutter at udfylde. Med en kommunalreform… Read More »

Retsstat eller bananstat?

En af vore gæve medlemmer, Andrea Sofie Tønder fra Kolding har skrevet et læserbrev den 5. januar 2023 i Vestkysten der meget godt dækker minkskandalen. En grundlæggen­de del af vores kultur er, at vi kan have tillid til hinanden og stole på hinanden. Vi lærer vores børn, at man ikke må lyve, og at man… Read More »

Det klientgjorte velfærdssamfund

Med lov skal man land bygge men ej fordærve eller hvor meget politik kan et samfund rumme før det helt sander til. Det velfærdssamfund som alle de socialdemokratiske partier har opbygget og tilbedt siden 1970erne hviler på, at det offentlige beslaglægger og administrerer over halvdelen af civilsamfundets fremskabte værdier. Det har desværre medført en hvis… Read More »

Underminering af landsbyer – helt efter planen

Rigide planlove I Landdistrikter/landzoner må kun etableres landbrug, skovbrug og fiskeri øvrige erhverv henvises til by- og erhvervszoner. Altså politisk vedtagne planlove overtrumfer selve Grundlovens § 74 om fri næring. Hvad er det politikere skriver under på, inden de får adgang til den lovgivende forsamling? Carsten Abild, formand for Landsbyerne i Danmark: ”Danmark er det eneste EU-land, der har en aktiv lovgivning,… Read More »

Fakta om indvandringen

Dr. jur. Ole Hasselbalch redegjorde i 2018 i materiale der byggede på fakta-afsnittene i bogen “Der var et Yndigt Land” (Mogens Camre, Ole Hasselbalch og Lars Hedegaard, 2014) at Folkeretten anerkender ganske bredt, at et statsstyres første pligt er at beskytte statens befolkning. Ingen stat kan derfor ved en konvention bindes til noget, der ødelægger… Read More »

Sæt folkeskolen fri

Ophæv skellet mellem folkeskoler og friskoler  Afmagten i alle livets nære forhold, børneopdragelse, skolegang og ældrepleje, har nået smertegrænsen oplever de fleste efterhånden. Derfor er vi nødt til at fokusere på, at danskerne skal bestemme meget mere selv også over deres egne penge. Aktuelt kan vi med velfærdsaftalen om frisættelse på folkeskoleområdet tilbageføre magten til… Read More »