Støtter NB ikke det repræsentative folketing?

By | maj 23, 2022

Mail til Hovedbestyrelsen den 5. juli 2022. Opgave for HB, hvor der henvises til nedenstående.

0,03 % af Nye Borgerliges medlemmer udvælger FT-kandidater

Fra en artikel i Information 2019, “Nu samles det ikkerepræsentative folketing igen“, citeres:

I 1960 var der i absolutte tal over fire gange så mange medlemmer som i dag. I 1960 var 21 pct. af de stemmeberettigede medlem af et parti. I 2019 er det tre pct. Færre borgere melder sig ind i partierne og deltager i demokratiet som loyale partisoldater. Samtidig rekrutterer man flere til partiernes og magtens top fra netop dette partiapparat og nære bagland af partitro medlemmer .

Altså i 1960 kunne 21 % af befolkningen være med til at udpege hvem der kunne stemmes på til Folketinget

I 2020 er det reduceret til 3 %

Ved FT valg i 2019 kunne 4.219.537 stemme på opstillede kandidater

I 2020 var der i alt ca. 136.000 medlemmer af politiske partier hvoraf  Nye Borgerlige havde 15.000 medlemmer og i 2021 17.900

Men i øjeblikket (2022) er det partiets valgudvalg på 4 personer, der først skal godkende, de personer lokalforeningerne kan vælge imellem på et opstillingsmøde for kandidater til Folketinget.

Det svarer til, at det kun er 0,027 %  (4 ud af 15.000) af partiets medlemmer der bestemmer, hvem der kan stå på stemmesedlen til et folketingsvalg.

NB´s medlemmer udgør i øvrigt 11 %  (15.000*100/136.000) af alle dem, der er medlemmer af et politisk parti.

Om decentralisering og ansvar skriver NB:

Decentralisering og styrkede lokalsamfund

  • Vi tager erfaringerne fra strukturreformen, kommunalreformen og politireformen alvorligt.
  • Reformerne har ført til svækkede lokalsamfund med færre lokale arbejdspladser, øget kommunal udligning, flere offentligt ansatte og ikke mindst højere offentlige udgifter.
  • Vi vil derfor deregulere og decentralisere.
  • Beslutningerne skal tages tættere på borgerne.

Mere frihed og ansvar til danskerne

  • Vi mener, at pengene ligger bedst i danskernes lommer.
  • Vi vil derfor begrænse antallet af opgaver, som det offentlige skal løse, og reducere omfordeling og bureaukrati.
  • Det vil mindske skattetrykket og skabe økonomisk frihed for den enkelte familie til selv at vælge, hvordan tilværelsen skal indrettes.

Det er som om at partiets centrale organer ikke selv praktiserer den politik som offentliggøres.

Det vil mange kalde falsk markedsføring og en kritisk presse vil kalde det et utroværdigt parti.

Fra Videnskab.dk er sakset:

 

Fra Landsvedtægternes § 7.
Folketingskandidater vælges i de lokale vælgerforeninger på den ordinære generalforsamling eller ved en ekstraordinær generalforsamling. Alle folketingskandidater skal forhåndsgodkendes af hovedbestyrelsen inden opstillingsvalget i vælgerforeningen. Der kan indstilles flere kandidater til forhåndsgodkendelse end det antal, der skal vælges. Vælgerforeningen kan opstille én folketingskandidat pr. valgkreds foreningen dækker. Folketingskandidater kan i partiet kun opstille i én kreds, medmindre hovedbestyrelsen har givet dispensation. Hovedbestyrelsen kan opstille folketingskandidater i kredse, hvor der ikke er oprettet vælgerforeninger.

Anbefaling af Henrik Munthe-Bruhn

Aendringsforslag til landsvedtaegterne 2016

Landsvedtægter 2022

Opfølgning på tredje mødedag i processen i FF 2023-04-26

Henvendelse til hovedbestyrelsen i NB fra Vordingborg lokalforening 2023-04-04

Gmail – Redegørelse for eksklusion af Jesper Høgedahl 2023-03-14

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *