Olldag på speed

By | august 18, 2021

Jeg takker Kathrine Olldag for at sætte fokus på Nye Borgerliges plan, den 11/8, om at reducere kommunes udgifter over de næste 14 år.

For 50-60 år siden var den offentlige sektor 2-3 gange mindre og skattetrykket det halve af hvad det er i dag.

Det når vi måske ikke på 14 år, men når offentlig frås og inkompetence afdækkes, skal opbakningen nok komme.
Der er rigtig meget at tage fat på.

Strukturreformerne og storkommunerne har ikke gjort den offentlige sektor mindre. Men det værste er næsten, at alt er blevet så topstyret og alle må herefter passe ind i nogle kasser med diverse kontrolskemaer og styringsværktøjer til følge.

Rent fysisk kan vi ikke skrue tiden tilbage og decentralisere over en kort tidshorisont. Men NB vil i langt højere grad end i dag lade pengene følge borgerne (børn og ældre) og ikke institutionerne. Så vil de reelle behov blive afdækket nedefra og en masse bureaukrati vil forsvinde som dug for solen.

Politikerne vil samtidig miste magt og indflydelse, men det må de lære at leve med. Det formindskede bureaukrati og en masse øvrig offentlig frås vil frigøre offentlige ansatte, som herefter kan omskoles til at hjælpe civilsamfundet, der har så hårdt brug for arbejdskraft.

Kommunerne bruger 50 pct. af de offentlige udgifter. Vordingborg kommune skal derfor spare 323 mio. over 14 år eller 23 mio. om året. Det er 0,75 pct. af kommunens samlede budget! 1)
Når vi overlader mere ansvar til borgerne og mindre til politikerne er besparelsen intet problem.

Derudover er det specielt vigtigt for Vordingborg Kommune, at jobcenterets opgaver bliver håndteret anderledes. Lokalerne kan så frigøres til erstatning for det gamle rådhus.
Derved bremses centraliseringen og en masse penge til et nyt rådhus spares, som i stedet kan bruges til kernevelfærd og skattelettelser (decentralisering).

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *