Kandidater KV21

Heino Hahn

Social og sundhedsassistent 55 år.
Pengene skal følge borgerne, ældre som ung, det giver bedre ældrepleje og skoler. Mere affaldssortering, men betaling via vægt.
Stop frås og stop det nye rådhus. Vi har ikke råd til flere konkurser. 
Ja til udvikling men nej til ferie fabrikker.

Glenn Hansen

Direktør 47 år
Gør havnefront med friluftsbad og grønne områder attraktiv.
Stærk erhvervsservice giver flere arbejdspladser.
Bedre opvækstvilkår for børn og unge med udfordringer
Afskaf BUF-udvalget Mere frihed til borgerne, mindre adm. i kommunen.
Gå embedsværket efter i sømmene.

Jørn Rasmussen

Pensioneret programmør og bogholder 69 år.
Større ansvar og suverænitet til familien lad pengene følge barnet.
Gør folkeskolen selvejende med egen økonomi a la friskolestatus
Flere faglige hænder, opprioriter erhvervsskoler og mesterlæren.
Miljø: Vi har ikke spildevand, men vand med næringsstoffer.
Hjemmeside

Michael Andersen

Chauffør 63 år
Gratis og bedre busforbindelser også weekend og aften.
Grønnere vejkanter med vilde blomster.
Hvis vejbump er nødvendig, skal de være lovlige.

Tom Nielsen

Tømrer 48 år og D-Brandmand.
Er kommunen til for borgeren, eller sig selv? For tiden virker det som det sidste. Min primære mærkesag vil være at gøre op med dette. Kort sagt, mere borger, mindre kommune.