Møn ud af Vordingborg Kommune ?

By | januar 19, 2021

Var kommunesammenlægningen der trådte i kraft i 2007 ulovlig

Uffe Thorndahl skrev i Dagbladet Sjællandske den 19/1-2021, at i “Bekendtgørelse af europæisk konvention af 15. oktober 1985 om lokalt selvstyre”  (som blev inkorporeret i dansk lovgivning i 1988.) i artikel 5 står:
“Beskyttelse af lokale myndigheders geografiske områder

Ændringer i lokale myndigheders geografiske områder må ikke foretages, uden at de lokale samfund, som ændringerne vedrører, forinden har været rådspurgt, eventuelt ved folkeafstemning, såfremt der er adgang hertil ifølge lov.”

Altså kommunesammenlægningen i 2007 var i strid med det overordnede EU direktiv, fordi der ikke blev afholdt en folkeafstemning blandt borgerne der boede i de 4 kommuner der blev lagt sammen.

Tidligere borgmester Knud Larsen svarer Uffe med, at der var flertal blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne.
Men det er formodentlig ikke tilstrækkeligt til at opfylde kravet i Artikel 5 i direktivet.


Møn kommune ud af Vordingborg Kommune

Som tidligere skrevet reduceredes antallet af sogne/kommuner fra ca. 1.388 til 275 ved kommunalreformen i 1970 og yderligere fra 275 til 98 i 2007.
På mindre end 40 år reduceres de platforme, hvor den demokratiske beslutningsproces praktiseres med ca. 93 % (en factor 14)!
Hullet der her er opstået mellem borger og kommunalpolitikere er i nogen grad erstattet af forvaltninger besat med akademikere (58 % stigning fra 2006-2016) uden folkelig mandat. Disse forvaltninger har mere antennerne rettet imod centraladministrationen end borgernes behov.

Så har vi balladen, da vejen fra dem der mærker konsekvenserne af lovgivningen til dem der har ansvar for samme, er for lang og snørklet. Kommunalpolitikere, der er borgernes stemme, bliver kørt ud på et sidespor uden indflydelse.

En top-down og ikke bottom-up situation. Man kan sige, at demokratiet ikke er rodfæstet men topstyret. Man kan styre 98 kommuner centralt men ikke 1.388.

Lokalråd og nu lokalforum er forsøg på at lappe på problemet med blandet succes.

Hvad er en naturlig kommunestørrelse?
Kommunestørrelser i tusinder indbyggere i EU:
Gns. i Danmark 54, Norge 12, Tyskland 6. Gns. alle er 15. Altså Danmark har indbyggermæssig de største kommuner i EU næsten 4 gange større end gns.

Kommunesammenlægningerne har aldrig været et folkeligt ønske. Men en opdeling som f.eks. før 2007 er nok ikke muligt, hvis ikke der er velvilje fra centralt hold.

Vordingborg er en af de uheldige eksempler uden et naturligt centrum. Den kunne derfor godt være prøveklud. Og vi skal huske, at alt hvad mennesker har besluttet, kan mennesker også ændre igen. Så klø på Mønboer!

Nye Borgerlige er meget positive for decentralisering og dermed flere kommuner.

En folkeafstemning i et givent område kunne vise om ideen er bæredygtig.


 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *