Heinos hjørne juni 2022

Skolestruktur
Aktuel fylder debatten om kommunens skoler en del.

Vores holdning i Nye Borgerlige er, at vi skal bevare de små skoler, for lukker man en skole, lukker man også et lokalsamfund. Dernæst skal man huske, at en af årsagerne til, at folk flytter til kommunen, er netop at de ønsker fred, ro og højt til himlen. Det finder man her på landet med de små skoler.

I Nye Borgerlige vægtes barnets tarv.
At lade et barn indskrive i en skole med 1.000 elever eller flere strider mod dette. Det er kun lærere/pædagoger og embedsværket, der ønsker store skoler.

Ældreområdet kører, men ikke godt nok. Der er stadig personaleproblemer og der er simpelthen ikke nok med varme hænder. Emnet er desværre trådt lidt i baggrunden, da Corona og krigen i Ukraine har overtaget fokus.

Affaldssortering
Den nye affaldssortering er stemt igennem uden Nye Borgerlige, da vi ønskede, at hver husstand skulle betale efter vægt. Dernæst glemte flertalsgruppen det borgermøde, som der var lovet omkring antal tømninger.

Nedsivning af spildevand på egen grund har været til debat. I Nye Borgerlige bakkede vi op og fandt idéen god. Problemet opstod, da det ifølge en rapport hævdes, at når regnvand passerer tagrender bestående af zink, bly eller kobber bliver det forurenet. Det stillede jeg naturligvis kritiske spørgsmål ved, men ingen kunne svare.

Budgetforhandlinger
Budgetforhandlinger er i gang og det er det rene kaos. Flertalsgruppen kører tillægsbevillinger igennem hele tiden. Der er lagt op til besparelser på 30 millioner, men det er på ingen måde nok med det forbrug, der er. Dertil kommer, at regeringen har meldt ud, at hjælpepakkerne til ældre og deres varmeregning skal findes i de kommunale budgetter. Det betyder, at budgettet skal laves først i oktober, mens regeringen sender regningen i november. Således skal budgettet åbnes en gang til.

Frås med skatteborgernes penge
Der har været afholdt 2-dags seminar for kommunalbestyrelsen på Møn. Jeg deltog i dagtimerne og kørte hjem om aftenen. De andre kb-medlemmer overnattede der. Seminaret kunne uden problemer have været afholdt på blot en enkelt dag, da møderne samlet set ikke varede mere end 6,5 time. Det kalder jeg frås med skatteborgernes penge!