Formand ekskluderet

By | august 26, 2023
Seneste i føljetonen:
som også er sendt til Indenrigsministeriet og Folketinget Præsidium 2024-04-12
Historien om hvordan Nye Borgerlige effektivt kvæler og nedlægger en lokal vælgerforening 
Undertegnede kan oplyse at jeg den 25/8-2023, ved en tlf. opringning af Claus Bøgh Svenningsen, blev ekskluderet af Nye Borgerlige.
Jeg bad om en skriftlig forklaring som ses her:

Stein Bagger uden sammenligning med nogen af ovenstående – og dog

Ikke særlig Hammer fedt var upassende at dele på min FB side, syntes FU.
(Kritik tåles ikke, lidt på samme måde som islamisterne ikke tåler kritik)
Jeg er meget overrasket, at det netop skulle være nu, da vi har en vigtig weekend foran os, hvor vi skulle drøfte ændringer i partiets organisation og mulige ændringer i vedtægterne.
Jeg har lagt en del energi i at lave oplæg til ændring af vedtægterne, så de blev bedre til at håndtere personlige konflikter fremover og ligeledes forslag til større medlemsindflydelse generelt herunder valg af FT-kandidater.
Det havde jeg set hen til at motivere og begrunde førstkommende søndag, hvor der var møde i det nedsatte udvalg ”Forandring & Fornyelse”. Men således skulle det ikke være.
Generelt synes jeg, at vi skal være glade for alle dem, der vil hjælpe til med at få Danmark på ret køl, inkl. Henriette Ergemann og andre gode folk der er ekskluderet.
Derfor har jeg foreslået, at Henriette skulle bistå Pernille og Kim, indtil Peter Seier er tilbage på Borgen.
Sagen (Danmarks ve og vel), partiet og til sidst personerne, hedder det sig officielt.
Men jeg oplever et FU/en HB, der prioriterer i modsat rækkefølge.

Ulovlig eksklusion, men efterlevelse af vedtægter er ikke “top of mind” i ledelsen af NB
Efter en travl weekend retter jeg denne henvendelse til FU/HB Eksklusion ulovlig jf. vores vedtægter
Men i FU/HB tager man ikke regler og vedtægter særlig højtideligt. Svare på henvendelser ej heller.


Ved de seneste to generalforsamlinger i NB-V afsluttede jeg min beretning med følgende:
På samme måde som det 20. århundrede tilhørte socialdemokratismen vil det 21. århundrede tilhøre Nye Borgerlige
Derfor gør det ikke mindre ondt, at se hvordan ganske få personer i ledelsen fuldstændig kan smadre et parti, selvom det har de bedste politiske budskaber til at løse landets problemer.
Senere i april 2023 kommer Klaus Ewald med råt for usødet: Ikke særlig Hammer fedt

I nedenstående avisartikel står følgende:

Jeg finder det ligeledes ærekrænkende at blive be­skyldt for at være illoyal. Jeg har faktisk lagt et stort ar­bejde i at få NB-Vordingborg lokalkreds op at køre. I dette arbejde har jeg mere oplevet hovedbestyrelsen som en for­hindring end en hjælp til at jeg skulle lykkes med opgaven.

Det vil jeg gerne begrunde
 • Undertegnede er selv blevet vraget som FT-kandidat for Vordingborgkredsen uden begrundelse.
 • En yderst kompetent og lokal bosiddende Henrik Munthe-Bruhn med medlemsnr. 181, blev vraget af Mette Thiesen som FT-kandidat, hvorefter han meldte sig ud af partiet. Ikke fordi han følte sig forsmået, men troede ikke længere på “bevægelsen”.
 • Heino Hahn sad i byrådet for NB indtil november 2022. På trods af at han var valgt af medlemmerne i Faxe/Stevns-kredsen som FT-kandidat for NB, blev han vraget af HB.
 • Henriette Ergemann var opstillet i Vordingborg kredsen og fik et meget flot valg til Folketinget i november 2022 og er nu suppleant for Peter Seier. I stedet for at slå ring om og beskytte Henriette mod mediernes opblæste interesse for nogle gamle Facebook skriblerier, har man valgt at betragte hende som en paria. Se yderligere… Henriettes farvel
 • Jesper Høgedal som var repræsentant for NB i Sjællands Storkreds, blev ekskluderet af NB uden lokalkredsenes indflydelse og uden en skriftlig begrundelse, trods mange forgæves forsøg på at fremskaffe en sådan.
  Se ønsket om Redegørelse for eksklusion af Jesper Høgedahl  den 14. marts 2023 og
  opfølgning den 4. april 2023  Henvendelse fra Vordingborg lokalforening til HBVed bestyrelsesmøde den 5. maj 2023 deltager Jesper Hammer via tlf. og han meddeler, at hvis vi ikke var tilfreds med hans dispositioner – specielt ved at undlade skriftlige begrundelser af eksklusioner – kunne vi bare melde os ud af NB. Det gjorde kasseren, Tommy Fredskov Christensen og Michael Andersen så med det samme og vi var dermed kun tre bestyrelsesmedlemmer tilbage. Efter den 25. august hvor jeg bliver ekskluderet er der så kun 2 bestyrelsesmedlemmer tilbage, nemlig Jan Themmen Johannsen og Jørn Brassel. Men som jeg er orienteret er de ikke blevet kontaktet af ledelsen.
  I stedet må jeg henvise til regionsrepræsentant Bo Trusbak, som nu er angivet som kontaktperson for NB-Vordingborg 

Vi skal lige huske at efter vores generalforsamling i januar var vi en rigtig god og fuldtallig bestyrelse på 8 personer samt 2 suppleanter. Men efter HB/FU behandling af Henriette Ergemann og eksklusionen af Lars Boye Mathiasen, nedlagde bestyrelsesmedlemmer deres poster en efter en.

Ledelsen af NB kan indstilles til en danmarksrekord
Konklusionen må være: Ledelsen af Nye Borgerlige vil måske gå over i historien som rekordholder i hurtigst mulig at lægge et parti i graven.
Ganske godt gået taget  i betragtning af, at NB har den rigtige opskrift til at løse landets problemer.

Eller for at citere Klaus Ewald fra april 2023:

Jesper med efternavnet Hammer bør få den omvendte Cavling for det dårligste politiske håndværk i Danmark i en menneskealder.

Som hovedbestyrelsesmedlem og organisatorisk næstformand er det lykkedes ham at bringe Nye Borgerlige på randen af opløsning.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *