Fakta om indvandringen

By | oktober 20, 2022

Dr. jur. Ole Hasselbalch redegjorde i 2018 i materiale der byggede på fakta-afsnittene i bogen “Der var et Yndigt Land” (Mogens Camre, Ole Hasselbalch og Lars Hedegaard, 2014) at

Folkeretten anerkender ganske bredt, at et statsstyres første pligt er at beskytte statens befolkning. Ingen stat kan derfor ved en konvention bindes til noget, der ødelægger statens eget grundlag

Hvem gælder flygtningekonventionen for:
Man er flygtning så længe man opholder sig i det nærmeste naboland man er flygtet fra. Så snart man forlader dette naboland for at søge lykken andre steder er man ikke længere flygtning, men immigrant eller indvandre. Derfor gælder flygtningekonventionen ikke for disse mennesker.

Se side 94 i Fakta om indvandringen

Menneskerettighedsdomstolen kan ikke ændre ved, at en dansk regering har belæg for i en for landet meget kritisk situation at prioritere hensynet til danskernes kollektive tryghed og velfærd forud for hensynet til de enkelte flygtninges og indvandreres interesser.

Faktisk anerkender folkeretten ganske bredt, at et statsstyres første pligt er at beskytte statens befolkning. Ingen stat kan derfor ved en konvention bindes til noget, der ødelægger statens eget grundlag. Det er også af den grund, konventionerne f.eks. udtrykkeligt anerkender, at forskelsbehandling på grund af statsborgerskab meget langt ikke er ulovlig diskriminering.

 

 

Fra Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Artikel 8
Ret til respekt for privatliv og familieliv
1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance.
2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed.

Fra Peter Seiers blog september 2022 

NB´s udlændingepolitik 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *