Category Archives: Planer og visioner

Mon forvaltningen klarer frisag

Læserbrev til Sjællandske vedr. byrådsmøde den 23/2 2022 Der er problemer med, at renseanlæg modtager væsentlig flere m3 spildevand, end der samlet kan afregnes for via de tilsluttede borgeres vandmålere. Derfor har forvaltningen set sig nødsaget til, på Forsyningens foranledning, at tilpasse teksten i Vordingborg Forsynings betalingsvedtægter, således at borgerne også pålignes vandafledningsbidrag for ”fremmed spildevand” (regn- dræn… Read More »

Er de intellektuelle egnet til at regere?

spørger Steen Steensen til slut i bogen “Forurening igennem tiderne” Det kan man betvivle. Fornuftig lovgivning forudsætter realisme. Intellektuelle er letbevægelige. De er tilbøjelige til ukritisk at sluge de rigtige meninger, som dog inden længe ubesværet lader sig udskifte med nye anskuelser. Døgnets mode holdes for øje. Ståsteder skifter plads. Intellektuelle er i stand til… Read More »

Generalforsamling 17. januar 2022

Bagerste række: Henrik Munthe-Bruhn, Heino Hahn, Hans Christian Rasmussen, Michael Andersen og Niels Hebsgaard Forreste række: Tommy Fredskov Christensen, Tom Nielsen, Pia Johansen – Suppleanter: Eva-Cristina Fontana Rose, Vibeke Madsen og Helene Gry Manzanila Siddende: Jørn Rasmussen Efter ”Stegt flæsk med persillesovs” på Restaurant stalden, Hougårdsbanke 5 4793 Bogø konstituerede bestyrelsen sig med følgende: Formand:… Read More »

Sæt Vordingborg Kommune på landkortet

På byrådsmødet den 25/11 blev det oplyst, at kommunale initiativer ikke alene kan løse problemet med mange unge uden uddannelse og arbejde. Civilsamfundet må inddrages og alle løfte i flok. Hvis kommunen kun har fokus på kerneopgaverne gives plads til skattelettelser. Derved styrkes civilsamfundet og det giver luft til flere virksomheder kan tage unge mennesker… Read More »