Category Archives: Planer og visioner

Sæt kommunen på skolelandkortet

I landets nye regeringsgrundlag kan man læse.: ”vi har grundlæggende tillid til, at forældre, børn, lærere og ledere er dem, der selv skaber den bedste skole”. Statsministerens i nytårstalen: Jeg tror grundlæggende på, at børn, lærere, forældre og en god skoleleder er de bedste til at skabe deres egen skole. Og Kaare Dybvad vil: ”give lokalsamfundene… Read More »

Forskningsprojekter og landdistrikter

Landbrug øst omtaler et forskningsprojekt under Syddansk Universitet oprindeligt beskrevet som: ”Under hvilke former og vilkår kan civilsamfundet – under nye samfundsmæssige betingelser – fremme lokal udvikling i landdistrikter?” I fire kommuner, Assens, Skive, Tønder og Vordingborg er flere tusinde borgere opfordret til at besvare et spørgeskema, der tager 10-15 minutter at udfylde. Med en kommunalreform… Read More »

Underminering af landsbyer – helt efter planen

Rigide planlove I Landdistrikter/landzoner må kun etableres landbrug, skovbrug og fiskeri øvrige erhverv henvises til by- og erhvervszoner. Altså politisk vedtagne planlove overtrumfer selve Grundlovens § 74 om fri næring. Hvad er det politikere skriver under på, inden de får adgang til den lovgivende forsamling? Carsten Abild, formand for Landsbyerne i Danmark: ”Danmark er det eneste EU-land, der har en aktiv lovgivning,… Read More »

Mon forvaltningen klarer frisag

Læserbrev til Sjællandske vedr. byrådsmøde den 23/2 2022 Der er problemer med, at renseanlæg modtager væsentlig flere m3 spildevand, end der samlet kan afregnes for via de tilsluttede borgeres vandmålere. Derfor har forvaltningen set sig nødsaget til, på Forsyningens foranledning, at tilpasse teksten i Vordingborg Forsynings betalingsvedtægter, således at borgerne også pålignes vandafledningsbidrag for ”fremmed spildevand” (regn- dræn… Read More »

Er de intellektuelle egnet til at regere?

spørger Steen Steensen til slut i bogen “Forurening igennem tiderne” Det kan man betvivle. Fornuftig lovgivning forudsætter realisme. Intellektuelle er letbevægelige. De er tilbøjelige til ukritisk at sluge de rigtige meninger, som dog inden længe ubesværet lader sig udskifte med nye anskuelser. Døgnets mode holdes for øje. Ståsteder skifter plads. Intellektuelle er i stand til… Read More »

Generalforsamling 17. januar 2022

Bagerste række: Henrik Munthe-Bruhn, Heino Hahn, Hans Christian Rasmussen, Michael Andersen og Niels Hebsgaard Forreste række: Tommy Fredskov Christensen, Tom Nielsen, Pia Johansen – Suppleanter: Eva-Cristina Fontana Rose, Vibeke Madsen og Helene Gry Manzanila Siddende: Jørn Rasmussen Efter ”Stegt flæsk med persillesovs” på Restaurant stalden, Hougårdsbanke 5 4793 Bogø konstituerede bestyrelsen sig med følgende: Formand:… Read More »

Sæt Vordingborg Kommune på landkortet

På byrådsmødet den 25/11 blev det oplyst, at kommunale initiativer ikke alene kan løse problemet med mange unge uden uddannelse og arbejde. Civilsamfundet må inddrages og alle løfte i flok. Hvis kommunen kun har fokus på kerneopgaverne gives plads til skattelettelser. Derved styrkes civilsamfundet og det giver luft til flere virksomheder kan tage unge mennesker… Read More »