Author Archives: NB-Vordingborg

Forslag til ny skolestruktur fra 2023

Friskolestatus uden forældrebetaling – model 3 Forvaltningen i Vordingborg Kommune har lavet 2 forskellige udkast hvor op til 5 skoler ændre status eller lukkes helt. NB har lavet et tredje udkast hvor ingen skoler lukkes. Skolerne går i forslaget fra at blive styret af forvaltning og politikere til at blive styret af forældre og skoleledere.… Read More »

Det klientgjorte velfærdssamfund

Med lov skal man land bygge men ej fordærve eller hvor meget politik kan et samfund rumme før det helt sander til. Det velfærdssamfund som alle de socialdemokratiske partier har opbygget og tilbedt siden 1970erne hviler på, at det offentlige beslaglægger og administrerer over halvdelen af civilsamfundets fremskabte værdier. Det har desværre medført en hvis… Read More »

Underminering af landsbyer – helt efter planen

Rigide planlove I Landdistrikter/landzoner må kun etableres landbrug, skovbrug og fiskeri øvrige erhverv henvises til by- og erhvervszoner. Altså politisk vedtagne planlove overtrumfer selve Grundlovens § 74 om fri næring. Hvad er det politikere skriver under på, inden de får adgang til den lovgivende forsamling? Carsten Abild, formand for Landsbyerne i Danmark: ”Danmark er det eneste EU-land, der har en aktiv lovgivning,… Read More »

Fakta om indvandringen

Dr. jur. Ole Hasselbalch redegjorde i 2018 i materiale der byggede på fakta-afsnittene i bogen “Der var et Yndigt Land” (Mogens Camre, Ole Hasselbalch og Lars Hedegaard, 2014) at Folkeretten anerkender ganske bredt, at et statsstyres første pligt er at beskytte statens befolkning. Ingen stat kan derfor ved en konvention bindes til noget, der ødelægger… Read More »

Sæt folkeskolen fri

Ophæv skellet mellem folkeskoler og friskoler  Afmagten i alle livets nære forhold, børneopdragelse, skolegang og ældrepleje, har nået smertegrænsen oplever de fleste efterhånden. Derfor er vi nødt til at fokusere på, at danskerne skal bestemme meget mere selv også over deres egne penge. Aktuelt kan vi med velfærdsaftalen om frisættelse på folkeskoleområdet tilbageføre magten til… Read More »

Grillaften 12. august 2022

Vi inviterer hermed til medlemsaften den 12. august 2022 kl. 18.00, hvor grillen er varmet op. Vi byder på lidt godt til ganen i form af koteletter og pølser, flødestuvede kartofler og salat plus tilbehør. På dagen vil Heino Hahn informere fra hans arbejde i Vordingborg Byråd. Ligeledes vil formanden, Jørn Rasmussen, orientere lidt om… Read More »

Affaldsplan vedtaget under protest

Den 23. marts 2022 vedtog kommunalbestyrelsen en affaldsplan for perioden 2022-2032. Prisen for indsamling af affald må vi forvente at stige markant.  Faxe kommune, der også er medlem af Affald Plus, forventer en stigning på over kr. 1.000 om året pr. husstand. Hvis tiltagene så var gavnlige – set med miljøbriller – var det vanskeligere… Read More »

Mon forvaltningen klarer frisag

Læserbrev til Sjællandske vedr. byrådsmøde den 23/2 2022 Der er problemer med, at renseanlæg modtager væsentlig flere m3 spildevand, end der samlet kan afregnes for via de tilsluttede borgeres vandmålere. Derfor har forvaltningen set sig nødsaget til, på Forsyningens foranledning, at tilpasse teksten i Vordingborg Forsynings betalingsvedtægter, således at borgerne også pålignes vandafledningsbidrag for ”fremmed spildevand” (regn- dræn… Read More »

Er de intellektuelle egnet til at regere?

spørger Steen Steensen til slut i bogen “Forurening igennem tiderne” Det kan man betvivle. Fornuftig lovgivning forudsætter realisme. Intellektuelle er letbevægelige. De er tilbøjelige til ukritisk at sluge de rigtige meninger, som dog inden længe ubesværet lader sig udskifte med nye anskuelser. Døgnets mode holdes for øje. Ståsteder skifter plads. Intellektuelle er i stand til… Read More »