Opstillingsmøde i Bårse Samlingshus 8. maj

15 medlemmer af Nye Borgerlige valgte lørdag den 8. maj, hvem der skulle stå på kandidatlisten for partiet til kommende kommunalvalg den 16. november 2021. Følgende blev valgt: Spidskandidat: René Coelet Mathiasen, Vordingborg Glenn Hansen, Præstø Heino Hahn, Stensved John Pawlik, Stensved Tanja Jørgensen, Lundby Jørn Rasmussen, Vordingborg Michael Andersen, Kalvehave   Forsamlingen gav bestyrelsen… Read More »

Lad civilsamfundet om den grønne omstilling

Rigtig megen politik drejer sig i dag om Grøn omstilling, hører vi ikke mindst fra venstrefløjen. En mere dækkende beskrivelse hvad omstillingen burde have fokus på ville være bedre udnyttelse af ressourcerne. Men jo mere staten får under sine vinger des flere ressourcer bruges til at løse de enkelte opgaver. Det hele sander til i… Read More »

Spildevandsplan til tælling

Ved seneste kommunalbestyrelsesmøde var der inden høringsfasen en noget tåget diskussion om spildevandsplanen dog med et enkelt lyspunkt. I Vandrammedirektivets (VRD) artikel 14 stk. 1 står: ”at det tilskyndes at alle interesserede parter inddrages aktivt i gennemførelsen af dette direktiv, navnlig i udarbejdelse, revision og ajourføring af vandområdeplanerne”. Ved først at rette henvendelse til borgerne,… Read More »

Møn ud af Vordingborg Kommune ?

Var kommunesammenlægningen der trådte i kraft i 2007 ulovlig Uffe Thorndahl skrev i Dagbladet Sjællandske den 19/1-2021, at i “Bekendtgørelse af europæisk konvention af 15. oktober 1985 om lokalt selvstyre”  (som blev inkorporeret i dansk lovgivning i 1988.) i artikel 5 står: “Beskyttelse af lokale myndigheders geografiske områder Ændringer i lokale myndigheders geografiske områder må ikke… Read More »

Sæt Vordingborg Kommune på landkortet

På byrådsmødet den 25/11 blev det oplyst, at kommunale initiativer ikke alene kan løse problemet med mange unge uden uddannelse og arbejde. Civilsamfundet må inddrages og alle løfte i flok. Hvis kommunen kun har fokus på kerneopgaverne gives plads til skattelettelser. Derved styrkes civilsamfundet og det giver luft til flere virksomheder kan tage unge mennesker… Read More »

Decentralisering er vigtig

Decentralisering er noget som NB vil gå målrettet efter. Derfor vil vi holde Socialdemokratiet, men ikke mindst Venstre, ansvarlig for den centralisering som landet har været udsat for i den seneste menneskealder og som indirekte er gået ud over Vordingborg Kommune. En uddybning kan læses her. Er bag en betalingsmur, men der er adgang til… Read More »